Burs almak isteyen yüksek öğrenim öğrencilerinin Advak Burs Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen BURS İSTEK FORMUNU doldurup imzalayarak, istenen belgelerle birlikte vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

DİKKAT!!! VAKFIMIZ SADECE ANKARA'DA OKUYAN ADIYAMAN'LI ÖĞRENCİLERE BURS VERMEKTEDİR.

Advak Burs Başvuru Formunu indirmek için tıklayın.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 15 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

Başvuru İçin Aranacak Şartlar

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

Bursun Süresi

Burslar genellikle, (1 Kasım - 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir.

Bursun Ödeme Şekli

Burslar aylık olarak ödenir. Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklidir

Bursa Hak Kazananların İlanı

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.