Amacımız

Adıyaman il, ilçe ve köylerinden olup, ilk, orta ve yüksek öğrenim yapan ve Vakıf Yönetmeliği şartlarını taşıyan başarılı öğrencilere, öğrenimleri süresince yardımda bulunmak bu cümleden olarak imkânları ölçüsünde Vakıf:

  • Öğrenciler için yurtlar yaptırmak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile Vakıflar Tüzüğünün 36. Maddesi gereğince yurt satın almak, kiralamak ve Vakıf Yönetmeliği gereğince en az % 10’u ücretsiz olmak üzere yurda kabul edilmelerini sağlamak.
  •  Yüksek öğrenim ile diğer öğrenim kurumları için açılacak sınavlarda öğrencilerin başarı sağlaması amacıyla, hazırlık kursları açmak veya kurslara devam edenlerin ücretlerini karşılamak.
  •  Vakıfın amacına ulaşabilmesi için, gerekli gelirlerin sağlanması gayesi ile, her türlü sanat, spor faaliyetleri ve eğlence toplantıları düzenlemek, piyangolar tertiplemek.
  •  Öğrencilere burs ve kredi sağlamak.
  •  Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Yönetim Kurulunun öngöreceği diğer faaliyetlerde bulunmak.