Hakkımızda

Amacımız

Adıyaman il, ilçe ve köylerinden olup, ilk, orta ve yüksek öğrenim yapan ve Vakıf Yönetmeliği şartlarını taşıyan başarılı öğrencilere, öğrenimleri süresince yardımda bulunmak amacıyla aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

  • Öğrenciler için yurtlar yaptırmak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile Vakıflar Tüzüğünün 36. Maddesi gereğince yurt satın almak, kiralamak ve Vakıf Yönetmeliği gereğince en az % 10’u ücretsiz olmak üzere yurda kabul edilmelerini sağlamak.
  • Yüksek öğrenim ile diğer öğrenim kurumları için açılacak sınavlarda öğrencilerin başarı sağlaması amacıyla, hazırlık kursları açmak veya kurslara devam edenlerin ücretlerini karşılamak.
  • Vakıfın amacına ulaşabilmesi için, gerekli gelirlerin sağlanması gayesi ile, her türlü sanat, spor faaliyetleri ve eğlence toplantıları düzenlemek, piyangolar tertiplemek.
  • Öğrencilere burs ve kredi sağlamak.
  • Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Yönetim Kurulunun öngöreceği diğer faaliyetlerde bulunmak.
ADVAK ADIYAMAN BURS ANKARA 2

34 Yıllık Deneyim

ADVAK 1987’den bu yana destek gördüğü yüzlerce siyaset, sanat, iş ve bilim insanlarının tecrübe ve katkıları ile bugünlere gelmiştir.

Adıyamanlı gençlere başta eğitim olmak üzere her türlü destek vermek için kurulmuş vakfımız, Ankara’da sosyal ve kültürel bir merkez haline gelmiştir.

Temel Değerlerimiz

Bu toprakların en önemli değeri olan insan sevgisi, bugüne kadar yaptığımız her işin, üstlendiğimiz her sorumluluğun pusulası oldu.
34 yılı aşkın süredir bu ilkemizi hiç değiştirmedik ama topluma daha fazla yarar sağlayabilmek için, hizmet anlayışımızı her dönemin gelişen ihtiyaçlarına göre sürekli yeniledik