TARİHÇE

HİKAYEMİZ

Adıyaman lisesinin ilk mezunları ve liseyi Adıyaman dışında okuyan hemşerilerimizden o zamanlar üniversitelerin bulunduğu Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere geldiklerinde sosyo-ekonomik yönden çok büyük zorluklarla karşılaştıklarını onların ağızlarından çok dinlemişizdir.

1980 yıllarında Ankara da bulunan hemşerilerimiz bayram-seyran gibi özel günlerde bir araya gelememekten yakınmaktaydılar. 81 yılından itibaren gençlik parkında bulunan (Faruk Gürcan’ın bacanağı) Derviş KELEÇİ ye ait çay bahçesinde ramazan iftarlarında ve bayram toplantılarında bir araya gelerek hasret gidermeye başladılar. 1984 yılında o dinlenme çay bahçesinde bir araya geldiklerinde, aralarına bazı yüksek öğrenim öğrencileri de iştirak etmişti. Bu öğrenciler Ankara’da sahipsiz kaldıklarını, kimsenin kendilerine destek olmadığını belirterek yakındılar. Toplantıda hazır bulunan ve daha sonra Vakfın Kurucuları arasında yer alan duyarlı arkadaşlarımızda öğrencilik yıllarında büyük şehirlerde yaşadıkları zorlukları dile getirerek öğrencilerin yakarışlarındaki haklılıklarını dile getirdiler.

Sonraki yıllarda bu toplantılar daha sık yapılmaya başlandı ve yakarışlar daha yüksek sesle dillendirildi. Vakfın bugünkü kurucu kadrosu (Mehmet ÖZYÖL, Mehmet Nevzat ÇADIR, Ömer Faruk GÜRCAN, Mehmet ÇOŞKUN, Yılmaz GÖKSU, Hasan ÇABALAR, Mahmut YETİM, Bekir GÜÇBEY, Mahmut KÖMÜROĞLU, Mehmet ATALAY, Mehmet GÜNDÜZ, Ramazan KARDEŞY, Abuzer BOZDOĞAN, Halit ÖZDÜZEN; ki bunlardan bir kısmı bu gün için Hakkın rahmete kavuştu. Onları saygıyla yâd edelim.) Bir araya gelerek bir vakıf kurma düşüncesi üzerinde birleşti ve Konunun olgunlaştırılması için; Mehmet ÖZYÖL, Nevzat ÇADIR, Mehmet ÇOŞKUN, Yılmaz GÖKSU, Hasan ÇABALAR, Mahmut YETİM, Bekir GÜÇBEY, Mehmet ATALAY ve Halit ÖZDÜZEN den kurulu hazırlık komitesi oluşturuldu. Bu Komitenin görevi tüzük hazırlamak da dâhil olmak üzere Konunun sosyo-ekonomik boyutlarını gerçekleştirmekti. Bu komite kendi arasında ve kuruculardan ekip çalışmasına yönelerek öncelikle daha önce kurulmuş çeşitli vakıfların kuruluş senetlerini inceledi. O zamanlar Yargıtay üyesi olan Nevzat TANKUT ve Bilal KARTAL vakfın tüzük senedinin taslağını hazırladılar. Kurucular kurulunda görüşülen taslak bugünkü şeklini aldı.

Daha sonra oluşturulan komiteler İstanbul-İzmir-Adana-Uşak ve Adıyaman’ı ziyaret ettiler. Ayrıca bir yandan da Ankara’daki hemşerilerimiz ziyaret edilerek zemin oluşturuldu. Adıyaman’ı ziyaret eden Komite üyeleri o zamanki Adıyaman Valisi ve Belediye Bşk. Gayretleri ile Adıyaman’dan sosyal ve ekonomik destek sağlandı. Memnuniyetle belirtmek gerekirse bugüne kadar tüm Valiler desteklerini esirgemediler Maalesef aynı desteğin İl ilçe ve bucak belde başkanlarının tamamından geldiğini söyleyemeyiz. Ancak çok duyarlı Belediye başkanlarını da burada da yâd etmek gerekir. Yine vurgulanması gereken, birçok hemşerimizle beraber Uşak ilindeki hemşerilerimizin gayret ve desteği her türlü övgünün üzerindedir.

Artık sıra vakfın şeklî kuruluşuna gelmişti. Yargıtay üyesi olan Nevzat TANKUT ve Bilal KARTAL yargının üst mekanizmasında bulunduklarını belirterek hassas davranıp, kurucu kadroya girmekten imtina etmekle beraber her türlü maddi ve manevi desteklerini esirgemediler.

Kurucular kurulu bir avukat hemşerimize vekâlet vererek Asliye hukuk hâkimliğine kuruluş için başvurdu. Yargı kararı ile de kuruluş resmen tescil edilmiş oldu. Sıra 01/09/1986 tarih ve 30112 senedi gereği yönetim kurulu teşekkülüne geldi. Kurucuların yaptığı toplantıda Mehmet ÖZYÖL, Nevzat ÇADIR, Yılmaz Göksu, Bekir GÜÇBEY ve Halit ÖZDÜZEN ilk yönetim kuruluna seçildiler.

Yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda Mehmet ÖZYÖL u başkanlığa getirerek diğer üyelere de görev dağılımı yaptı.

Vakıf senedinin önemli bir maddesi de vakfın tüzüğünün hazırlanarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesiydi. Tüzük hazırlama görevini Halit ÖZDÜZEN üstlendi. Yapılan çalışma yönetim kurulunda kabul edilerek vakfın tüzüğü oluşturuldu. İlk kuruluş yeri Strazburg caddesinde bir işyeri idi, daha sonra yapılan bir geceden elde edilen gelire ilave olarak bazı hemşerilerimizin övgüye değer desteği sonucu Karanfil sokaktaki bugünkü mülkiyeti satın alındı.
Vakfın amacı Adıyaman’dan gelen öğrenci ve ihtiyaç sahibi hemşerilerin buluşması ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi idi. Bu hizmeti vakfın uzun dönem müdürlüğünü yapan Mehmet ÇOŞKUN ve yönetime gelen hemşerilerinin de katkılarıyla sağlandı. Rahmetli ÇOŞKUN bu hizmeti laiki ile yürüttüğünü burada yâd etmek gerekir.

Kuruluşundan bugüne binlerce öğrenciye sosyal, kültürel ve ekonomik destek vermiş olan vakıf bu fonksiyonları yanında, Adıyamanlı hemşerilerimize gerek bünyesinde ve gerekse başka platformlarda önemli katkılar sağlamıştır. Bugüne kadar birçok önemli hizmetler vermiş olup, vermeye de devam etmektedir.
Bunlardan en önemlisine ve somut örnek, Adıyaman Üniversitesinin kuruluşu için aktif lobi faaliyetlerinde bulunmasıdır. Ayrıca üniversitenin yaşaması ve gelişmesi içinde elinden gelen her türlü destek ve katkıyı sağlamayı kendisine şiar edinmiştir.

Her yıl yüzlerce öğrencinin eğimine katkı sağlamanın yanında, bünyesinde açılan kurs, seminer ve diğer sosyal etkinliklerle Ankara’daki Adıyamanlı öğrencilerin, eğitimleri yanında sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktadır

Başkanlarımız

ADVAK 1987’den günümüze değin katkıda bulunan tüm gönüllülerine şükranlarını sunar.

Kurucularımız

Vakfımızın değerli kurucularının yer aldığı fotoğraf:

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI KRONOLOJİK TARİHİ

21.01.1987-25.03.1990 (1. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; Mehmet ÖZYÖL başkanlığında Nevzat ÇADIR, Yılmaz Göksu, Bekir GÜÇBEY, Halit ÖZDÜZEN (-), Osman KAYA (05.01.1990). Denetim Kurulu; Ramazan KARDEŞ başkanlığında Mehmet ATALAY, Mahmut KÖMÜROĞLU.

25.03.1990-03.11.1991 (2. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; Mehmet ÖZYÖL başkanlığında Yılmaz Göksu, Bekir GÜÇBEY, Mahmut KÖMÜROĞLU, Ali YÜCESOY. Denetim Kurulu; Ramazan KARDEŞ başkanlığında Mehmet GÜNDÜZ, Mehmet DİLSİZ.

10.11.1991-19.12.1993 (2. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; Mahmut KÖMÜROĞLU başkanlığında, Bekir GÜÇBEY, Ali YÜCESOY, Abuzer BOZDOĞAN, Yılmaz Göksu (-), Mahmut ÖNCEL (22.04.1992). Denetim Kurulu; Ramazan KARDEŞ başkanlığında Mehmet GÜNDÜZ, Mehmet DİLSİZ.

20.12.1993-15.06.1997 (3. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; Ramazan KARDEŞ başkanlığında Mahmut KÖMÜROĞLU, Mehmet GÜNDÜZ, Mehmet SESKE, Ali Rıza AYTEKİN (-), Mehmet ÇOSKUN (30.12.1995). Denetim Kurulu; Halit ÖZDÜZEN başkanlığında Ali YÜCESOY, Mahmut ÖNCEL.

17.06.1997-20.10.1998 (4. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; Nevzat TANKUT başkanlığında Bekir GÜÇBEY, Ali YÜCESOY, Mahmut KÖMÜROĞLU, Mehmet GÜNDÜZ. Denetim Kurulu; Ömer Faruk GÜRCAN başkanlığında Mehmet SESKE, Mahmut ÖNCEL.

28.10.1998-22.04.2001 (4. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; Bekir GÜÇBEY başkanlığında Ali YÜCESOY, Mahmut KÖMÜROĞLU, Mehmet GÜNDÜZ, Hasan ASLANGÖZ. Denetim Kurulu; Ömer Faruk GÜRCAN başkanlığında Mehmet SESKE, Mahmut ÖNCEL.

22.04.2001-09.01.2005 (5. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; Nevzat TANKUT başkanlığında Ali Rıza AYTEKİN, Ali YÜCESOY, Hasan ASLANGÖZ, Mehmet SESKE. Denetim Kurulu; Halit ÖZDÜZEN başkanlığında Ahmet AĞAR, Mahmut ÖNCEL.

12.01.2005-05.04.2008 (6. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; İsmail ALTUNTAŞ başkanlığında Hakan TOYDAŞ, H. Mustafa YÜCE, Hacı Ali YÜCEL, Sakine ARIK (-), Ömer Faruk GÜRCAN (15.11.2005) Denetim Kurulu; Ali YÜCESOY başkanlığında Hasan ASLANGÖZ, Mustafa SUBAŞI. Denetim Kurulu; Mustafa SUBAŞI(01.12.2005) başkanlığında Hasan ASLANGÖZ, Halit BAYIR .

08.04.2008-01.04.2012 (7. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; İsmail ALTUNTAŞ başkanlığında H. Mustafa YÜCE, M. Helün FIRAT, Hacı Ali YÜCEL, Mustafa BOZKURT. Denetim Kurulu; Mustafa SUBAŞI başkanlığında Hasan ASLANGÖZ, Halit BAYIR.

01.04.2012-21.02.2016 (8. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; Hacı Bülent ELÇİ başkanlığında Aydın DEMİR, H. Mustafa YÜCE, Rifat ŞAHİN, Abdulkadir ASLAN. Denetim Kurulu; Mustafa SUBAŞI başkanlığında Hasan ASLANGÖZ, M. Miraç YÜCESOY.

21.02.2016-11.01.2020 (9. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; Şevket GÜRSOY başkanlığında M. Ali GÜMÜŞ, Mehmet AKSU, İsmail ALTUNTAŞ, Davut AYDIN. Denetim Kurulu; Mustafa SUBAŞI başkanlığında H. Mustafa YÜCE, A. Bülent ERDİL.

11.01.2020-……. (10. Olağan Genel Kurul) Yönetim Kurulu; Şevket GÜRSOY başkanlığında Asuman KERKEZ, Ali Ramazan BİLGİSİÇOK, Mustafa USLU, Murat ÖZKOÇAK. Denetim Kurulu; H. Mustafa YÜCE başkanlığında Mehmet ESKİCİ, Abdulkadir ASLAN.